Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3002281
(11)  Číslo patentu  25903 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15180635.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.05.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  3002281 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.09.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  177972 P, 224745 P, 238760 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.05.2009, 10.07.2009, 01.09.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.04.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.04.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/14  C07D 403/04  C07D 403/14  C07D 405/14  C07D 409/14  C07D 413/04  C07D 417/04  C07D 417/14  C07D 495/04  A61K 31/4184  A61K 45/06  C07D 471/08  C07F 5/02  C07D 413/14  A61K 31/4025  C07D 471/04  C07D 471/10  C07D 487/04  C07D 491/113  C07D 207/16  A61K 31/4188  A61K 31/4178  A61P 31/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2430014 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gilead Pharmasset LLC; 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GUO Hongyan; 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404; US;
KATO Darryl; 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404; US;
KIRSCHBERG Thorsten A.; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
LIU Hongtao; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
LINK John O.; 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404; US;
MITCHELL Michael L.; 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404; US;
PARRISH Jay P.; 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404; US;
SQUIRES Neil; 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404; US;
SUN Jianyu; 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404; US;
TAYLOR James; 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404; US;
BACON Elizabeth M.; 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404; US;
CANALES Eda; 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404; US;
CHO Aesop; 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404; US;
COTTELL Jeromy J.; 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404; US;
DESAI Manoj C.; 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404; US;
HALCOMB Randall L.; 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404; US;
KRYGOWSKI Evan S.; 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404; US;
LAZERWITH Scott E.; 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404; US;
LIU Qi; 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404; US;
MACKMAN Richard; 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404; US;
PYUN Hyung-Jung; 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404; US;
SAUGIER Joseph H.; 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404; US;
TRENKLE James D.; 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404; US;
TSE Winston C.; 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404; US;
VIVIAN Randall W.; 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404; US;
SCHROEDER Scott D.; 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404; US;
WATKINS William J.; 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404; US;
XU Lianhong; 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404; US;
YANG Zheng-Yu; 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404; US;
KELLAR Terry; 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404; US;
SHENG Xiaoning; 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404; US;
CLARKE Michael O'Neil Hanrahan; 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404; US;
CHOU Chien-hung; 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404; US;
GRAUPE Michael; 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404; US;
JIN Haolun; 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404; US;
McFADDEN Ryan; 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404; US;
MISH Michael R.; 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404; US;
METOBO Samuel E.; 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404; US;
PHILLIPS Barton W.; 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404; US;
VENKATARAMANI Chandrasekar; 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404; US;
KIM Chuong U.; 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Antivírusové kompozície 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2430014 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.05.2022 
   Maximálna platnosť do  12.05.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.04.2018 04/2018 SC4A
2 Opravy mien 27.10.2021 20/2021 HB9A
 
EP 3002281
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.04.2018 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.04.2019 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.04.2020 11 232,00 EUR
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.04.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3002281
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.12.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.11.2017 Typ Doručené
2a Sprievodný list 30.11.2017 Typ Doručené
2b Príloha inde neuvedená 30.11.2017 Typ Doručené
2c Plná moc 30.11.2017 Typ Doručené
2d Opis 30.11.2017 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.03.2018 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 08.09.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 08.09.2021 Typ Doručené
4b Príloha inde neuvedená 08.09.2021 Typ Doručené
5 oznámenie o zápise zmeny 14.10.2021 Typ Odoslané
EP 3002281
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena pôvodcu 14.10.2021 GUO Hongyan GUO Hongyan
KATO Darryl KATO Darryl
KIRSCHBERG Thorsten A. KIRSCHBERG Thorstens A.
LIU Hongtao LIU Hongtae
LINK John O. LINK John O.
MITCHELL Michael L. MITCHELL Michael L.
PARRISH Jay P. PARRISH Jay P.
SQUIRES Neil SQUIRES Neil
SUN Jianyu SUN Jianyu
TAYLOR James TAYLOR James
BACON Elizabeth M. BACON Elizabeth M.
CANALES Eda CANALES Eda
CHO Aesop CHO Aesop
COTTELL Jeromy J. COTTELL Jeromy J.
DESAI Manoj C. DESAI Manoj C.
HALCOMB Randall L. HALCOMB Randall L.
KRYGOWSKI Evan S. KRYGOWSKI Evan S.
LAZERWITH Scott E. LAZERWITH Scott E.
LIU Qi LIU Qi
MACKMAN Richard MACKMAN Richard
PYUN Hyung-Jung PYUN Hyung-Jung
SAUGIER Joseph H. SAUGIER Joseph H.
TRENKLE James D. TRENKLE James D.
TSE Winston C. TSE Winston C.
VIVIAN Randall W. VIVIAN Randall W.
SCHROEDER Scott D. SCHROEDER Scott D.
WATKINS William J. WATKINS William J.
XU Lianhong XU Lianhong
YANG Zheng-Yu YANG Zheng-Yu
KELLAR Terry KELLAR Terry
SHENG Xiaoning SHENG Xiaoning
CLARKE Michael O'Neil Hanrahan CLARKE Michael O'Neil Hanrahan
CHOU Chien-hung CHOU Chien-hung
GRAUPE Michael GRAUPE Michael
JIN Haolun JIN Haolun
McFADDEN Ryan McFADDEN Ryan
MISH Michael R. MISH Michael R.
METOBO Samuel E. METOBO Samuel E.
PHILLIPS Barton W. PHILLIPS Barton W.
VENKATARAMANI Chandrasekar VENKATARAMANI Chandrasekar
KIM Chuong U. KIM Chuong U.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku