Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2978192
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15178083.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.07.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  2978192 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462029021 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.07.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 29/06  H04L 29/08  H04W 12/06  H04W 12/08  H04W 76/10  H04W 76/25   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VMware, Inc.; 3401 Hillview Avenue, Palo Alto, CA 94304; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GONSALVES, Deepak; 717 Red Lion Way, Bridgewater, NJ New Jersey 08807; US;
CHARLES, Calvin; 2105 Mindy Lane, Piscataway, NJ New Jersey; US;
PALANICHAMY, Ranjithkumar; 1508 Plaza Drive, Woodbridge, NJ New Jersey 07095; US;
PARMAR, Ramesh; 7 Jenna Court, Scotch Plains, NJ New Jersey 07076; US;
AYYALASOMAYAJULA, Subramanyam; 4 Jared Boulevard, Kendall Park, NJ New Jersey 08824; US;
CHENGAPPA, Pooja; 2806 Merrywood Drive, Edison, NJ New Jersey 08817; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2978192
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2978192
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2978192
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2978192
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku