Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2993037
(11)  Číslo patentu  34825 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15174479.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.06.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  2993037 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.04.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  202014104104 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.09.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.03.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B32B 15/08  B32B 3/14  B32B 15/16  B32B 15/18  B32B 15/20  B32B 3/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Metawell GmbH; Schleifmühlweg 31, 86633 Neuburg/Donau; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHIEKEL, Michael; Heilig-Geist-Weg 3, 86633 Neuburg an der Donau; DE;
WESOLOWSKI, Klemens; Gustav-Philip-Str. 5, 86633 Neuburg an der Donau; DE;
FÄHRROLFES, Herbert; Im Aufeld 4, 86697 Oberhausen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Plnená kovová sendvičová štruktúra 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.06.2023 
   Maximálna platnosť do  30.06.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2020 10/2020 SC4A
 
EP 2993037
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.07.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2993037
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.06.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 17.06.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.06.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2993037
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.07.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 13.07.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 13.07.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.07.2020 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 31.08.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 03.09.2020 Typ Doručené
Plná moc 03.09.2020 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.09.2020 Typ Odoslané
EP 2993037
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku