Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2966511
(11)  Číslo patentu  29132 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15173073.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.03.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2966511 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2009082077 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.03.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G03G 15/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  10758918.6 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Canon Kabushiki Kaisha; 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Okino, Ayatomo; c/o Canon Kabushiki Kaisha 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku,, Tokyo 146-8501; JP;
Nagashima, Toshiaki; c/o Canon Kabushiki Kaisha 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku,, Tokyo 146-8501; JP;
Murakami, Katsuya; c/o Canon Kabushiki Kaisha 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku,, Tokyo 146-8501; JP;
Tazawa, Fumio; c/o Canon Kabushiki Kaisha 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku,, Tokyo 146-8501; JP;
Yamada, Yusuke; c/o Canon Kabushiki Kaisha 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku,, Tokyo 146-8501; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Nádoba privádzajúca vývojku a systém privádzajúci vývojku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  10758918.6 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.03.2023 
   Maximálna platnosť do  30.03.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
 
EP 2966511
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.10.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2966511
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 29.03.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.03.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 23.02.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 24.02.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2966511
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.10.2018 Typ Doručené
Opis 19.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 19.10.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.10.2018 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 22.01.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 31.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 31.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 31.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 31.01.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.02.2019 Typ Odoslané
EP 2966511
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku