Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2963031
(11)  Číslo patentu  30411 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15172043.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.12.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2963031 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.02.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  37568 P, 991555 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.03.2008, 30.11.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 311/80  A61K 31/352  A61P 25/30   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2215071 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zynerba Pharmaceuticals, Inc.; 80 W. Lancaster Avenue, Suite 300, Devon, PA 19333; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  STINCHCOMB, Audra, Lynn; 2002 Indian Head Road, Ruxton, MD 21204; US;
GOLINSKI, Miroslaw, Jerzy; 3877 Aria Lane, Lexington, KY Kentucky 40514; US;
HAMMELL, Dana, Carmel; 150 Placid Drive, Georgetown, KY Kentucky 40324; US;
HOWARD, Jeffry, Lynn; 114 Annette Drive, Richmond, KY Kentucky 40475; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(54)  Názov  Proliečivá tetrahydrokanabinolu, kompozícia obsahujúca proliečivá tetrahydrokanabinolu a spôsoby ich použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2215071 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.12.2023 
   Maximálna platnosť do  01.12.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2019 7/2019 SC4A
 
EP 2963031
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.03.2019 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2963031
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 28.10.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 27.10.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 26.10.2021 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 18.11.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2963031
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.03.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 18.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.03.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.03.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.06.2019 Typ Odoslané
EP 2963031
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku