Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2924995
(11)  Číslo patentu  28844 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15166149.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.07.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2924995 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20110006486, 362829 P, 367952 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.01.2011, 09.07.2010, 27.07.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.09.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/159  H04N 19/176  H04N 19/70  H04N 19/196  H04N 19/96  H04N 19/463   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2580912 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Samsung Electronics Co., Ltd.; 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Lee, Tammy; A-707 Trapalace Apt., 1344-13 Seocho-dong, Seocho-gu,, Seoul; KR;
Han, Woo-Jin; 102-1104 Acropark Apt., 296-6 Woncheon-dong, Yeongtong-gu,, Suwon-si, Gyeonggi-do; KR;
Kim, Il-Koo; 109-1903 GS Xi Apt., Cheongho-dong,, Osan-si, Gyeonggi-do; KR;
Lee, Sun-Il; 105-1201 Poonglim Apt., Pungdeokcheon 1-dong, Suji-gu,, Yongin-si, Gyeonggi-do; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a.s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Spôsob dekódovania videa použitím zlúčenia blokov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2580912 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.07.2023 
   Maximálna platnosť do  07.07.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
 
EP 2924995
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.10.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2924995
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.06.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.06.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.06.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.06.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2924995
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.10.2018 Typ Doručené
Opis 15.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 15.10.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 15.10.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.10.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.01.2019 Typ Odoslané
EP 2924995
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku