Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3034693
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15165119.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.04.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3034693 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201430459 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.12.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.06.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D21H 17/67  B65D 81/34  D21H 17/68  D21H 19/36  D21H 19/38  D21H 19/52  D21H 19/54  D21H 21/16  D21H 21/52  D21H 27/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Univerzita palackeho V Olomouci; Krizkovskeho 8, 771 47 Olomouc; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Lapcik, Lubomir; Na Travniku 461, 68711 Topolna; CZ;
Lapcikova, Barbora; Na Travniku 461, 68711 Topolna; CZ;
Zboril, Radek; J. Glazarove 9d, 77900 Olomouc; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3034693
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3034693
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 3034693
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku