Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2926847
(11)  Číslo patentu  40047 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15163466.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.10.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  2926847 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.05.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  732740 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.11.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.10.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  28.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61M 5/142  A61M 25/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  06806572.1 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MedicalTree Patents Ltd.; Sir Temi Zammit Buildings Malta Life Sciences Park, SGN3000, San Gwann; MT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Forsell Peter; c/o Trevisca AGZugerstrasse 74, 6341 Baar; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Implantovateľné infúzne zariadenie s vysúvateľnou a zasúvateľnou ihlou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  06806572.1 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.10.2023 
   Maximálna platnosť do  26.10.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 28.09.2022 18/2022 SC4A
 
EP 2926847
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.06.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2926847
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 20.09.2022 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2926847
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 27.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 27.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 27.06.2022 Typ Doručené
Výkresy 27.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 28.06.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.09.2022 Typ Odoslané
EP 2926847
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku