Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2907506
(11)  Číslo patentu  26442 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15161929.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.07.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2907506 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.11.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2011007675 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.07.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  MX 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.08.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.05.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/16  A61K 31/4412  A61K 9/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  12766487.8 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CELL THERAPY AND TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.; Calzada de la Bombas n[deg] 128, Bodega 1, Col. Ex-Hacienda Coapa Delegacion Coyoacan, CP 04980 Mexico, Federal District; MX 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Armendariz Borunda Juan; Av. Prolongacion Division del Norte No. 4280, Col., Prado Coapa, C.P.14300 Mexico D.F.; MX;
Magaña Castro José Augustin Rogelio; Av. Prolongacion Division del Norte No. 4280, Col., Prado Coapa, C.P. 14300 Mexico D.F.; MX;
Cervantes Guadarrama Jorde; Av. Prolongacion Division del Norte No. 4280, Col., Prado Coapa, C.P. 14300 Mexico D.F.; MX 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby farmaceutickej kompozície vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním obsahujúcich pirfenidón a jej použitie pri regresii chronickej renálnej isuficiencie, kapsulárnej kontrakcie prsníkového tkaniva a pečeňovej fibrózy u človeka 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  12766487.8 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov  PDF 
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.07.2023 
   Maximálna platnosť do  13.07.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady patentových nárokov európskych patentových prihlášok 01.06.2016 6/2016 BA9A
2 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.05.2018 5/2018 SC4A
 
EP 2907506
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu patentových nárokov 12.10.2015 7,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.02.2018 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2907506
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 10.07.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 09.07.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 10.07.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.07.2021 398,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.06.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2907506
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentových nárokov zverejnenej európskej patentovej prihlášky do slovenského jazyka 09.10.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu patentových nárokov 07.12.2015 Typ Platba
Plná moc 08.12.2015 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 15.04.2016 Typ Odoslané
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.02.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 14.02.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.02.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.04.2018 Typ Odoslané
EP 2907506
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.04.2016 CELL THERAPY AND TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. CELL THERAPY AND TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku