Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2916005
(11)  Číslo patentu  29299 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15160166.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.10.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2916005 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PI0804302 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.10.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  BR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.09.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F04B 39/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  09744916.9 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Embraco Indústria de Compressores e Soluções em Refrigeração Ltda.; Rua Rui Barbosa 1020, Distrito Industrial, 89219-100 Joinville SC; BR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hülse, Emilío Rodrigues; Rua Max Colin, 1214 - Ap. 204, 89204-000 Joinville - SC; BR;
Jovita, Luiz Fabiano; Rua Almirante Jaceguay, 670 - Ap. 303, 89218-075 Joinville - SC; BR;
Lopes, Andréa; Rua Franklin Roosevelt 52, 89227-600 Joinville - SC; BR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Zostava uloženia olejového čerpadla v chladiacom kompresore 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  09744916.9 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.10.2020 
   Maximálna platnosť do  07.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 04.06.2019 6/2019 PC4A
3 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 23.06.2021 12/2021 MM4A
 
EP 2916005
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.11.2018 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.03.2019 15,00 EUR
Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 23.09.2021 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2916005
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 11.10.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.10.2019 464,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 23.09.2021 531,00 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 30.09.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 29.09.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2916005
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.11.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 19.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 19.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 19.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.11.2018 Typ Platba
Žiadosť o zápis prevodu 27.02.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 27.02.2019 Typ Doručené
Plná moc 27.02.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.03.2019 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 06.03.2019 Typ Doručené
Doklad o prevode 06.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 06.03.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 06.03.2019 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.03.2019 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 06.05.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o uvedenie do predošlého stavu 23.09.2021 Typ Doručené
Plná moc 23.09.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 23.09.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 23.09.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 23.09.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 23.09.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 23.09.2021 Typ Doručené
Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 27.09.2021 Typ Platba
všeobecný referátnik 21.12.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 21.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.02.2022 Typ Doručené
všeobecný referátnik 16.09.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 18.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.11.2022 Typ Doručené
EP 2916005
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 06.05.2019 Embraco Indústria de Compressores e Soluções em Refrigeração Ltda. Whirlpool S.A.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 06.05.2019 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku