Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3062482
(11)  Číslo patentu  27349 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15156790.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.02.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3062482 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.08.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 67/00  H04W 4/00  H04L 9/40  H04N 21/2343  H04N 21/24  H04N 21/258  H04N 21/262  H04N 21/2662  H04N 21/433  H04N 21/6543   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Deutsche Telekom AG; Friedrich-Ebert-Allee 140, 531 13 Bonn; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kraus Josef; Ringstrasse 67c, 648 07 Dieburg; DE;
Grigat Michael; Nieder-Ramstädter-Str. 21, 643 72 Ober-Ramstadt; DE;
Kadel Gerhard; Kölner Strasse 14, 642 93 Darmstadt; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Spôsob, zariadenie a systém na vysokorýchlostné bezdrôtové získavanie údajov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.02.2023 
   Maximálna platnosť do  26.02.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2018 9/2018 SC4A
 
EP 3062482
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.05.2018 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3062482
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 18.02.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 10.12.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 16.02.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.02.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3062482
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.05.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 14.05.2018 Typ Doručené
Plná moc 14.05.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.05.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.08.2018 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 08.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.07.2022 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 28.07.2022 Typ Odoslané
EP 3062482
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 28.07.2022 Dolanská Elena, RNDr., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku