Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2907816
(11)  Číslo patentu  29291 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15156617.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2907816 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161560654 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.11.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.08.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 491/052  A61K 31/4188   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2635588 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gilead Pharmasset LLC; 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bacon, Elizabeth; 1218 Floribunda Avenue Apt. 8, Burlingame CA 94010; US;
Cottell, Jeromy .; 701 Baltic Circle 719, Redwood City, California 94065; US;
Katana, Ashley A.; 2201 Bridgepoint Parkway 205, San Mateo, California 94404; US;
Kato, Darryl; 223 Connecticut Street, San Francisco, California 94107; US;
Krygowski, Evan S.; 2231 California Street NW 507, Washington, District of Coumbia 20008; US;
Link, John O.; 74 Prospect Avenue, San Francisco, California 94110; US;
Taylor, James; 100 State Street, San Mateo, California 94401; US;
Tran, Chinh Viet; 10322 Baron Drive, San Diego , California 92126; US;
Trejo Martin, Teresa A.; 32772 S. Artistry Loop, Union City, California 94587; US;
Yang, Zheng-yu; 338 El Carmelo Avenue, Palo Alto, California 94306; US;
Zipfel, Sheila; 22 N. San Mateo Drive Apt. 205, San Mateo, California, 94401; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a.s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Kondenzované imidazolylimidazoly ako antivírusové zlúčeniny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2635588 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.11.2022 
   Maximálna platnosť do  16.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 04/2019 SC4A
 
EP 2907816
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.11.2018 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 31.10.2019 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.10.2020 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.10.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2907816
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 23.11.2018 Typ Platba
2 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 20.11.2018 Typ Doručené
2a Príloha inde neuvedená 20.11.2018 Typ Doručené
2b Opis 20.11.2018 Typ Doručené
2c Plná moc 20.11.2018 Typ Doručené
2d Sprievodný list 20.11.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.02.2019 Typ Odoslané
EP 2907816
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku