Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2918472
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15156573.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.02.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  2918472 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.12.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1452031 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.03.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.09.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B61D 13/00  B61F 3/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ALSTOM Transport Technologies; 48, rue Albert Dhalenne, 934 00 Saint-Ouen; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Combeau, Eric; 11 rue du bas paradis prolongée, 79000 NIORT; FR;
Le Breton, Frédéric; 3 impasse de l'aubépine, 17137 NIEUL SUR MER; FR;
Pinaud, Yann; 34 rue du Niger, 17000 LA ROCHELLE; FR;
Menanteau, Gaetan; 33C rue des vendanges, 17138 SAINT XANDRE; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  neúčinný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2918472
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2918472
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2918472
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2918472
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku