Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2901889
(11)  Číslo patentu  21093 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15156563.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.12.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  2901889 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.05.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  202004019882 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.12.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.08.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.10.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47B 47/04  F16B 12/46  F16B 12/26   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  1671562 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fritz Egger GmbH & Co. OG; Weiberndorf 20, 6380 St. Johann in Tirol; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Reiter Bruno; Weitauweg 25a, 6380 St. Johann in Tirol; AT;
Nerf Helmut; Spridererweg 12, 84577 Tüssling; DE;
Horn Raimund; Wenischgraben 7, 8763 Oswald; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Nábytok 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  1671562 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.12.2023 
   Maximálna platnosť do  13.12.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.10.2016 10/2016 SC4A
 
EP 2901889
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.06.2016 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2901889
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 10.11.2016 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 14.11.2017 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 09.11.2018 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 08.11.2019 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 05.11.2020 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 05.11.2021 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 16.11.2022 531,00 EUR 18

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2901889
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.06.2016 Typ Doručené
Plná moc 10.06.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.06.2016 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.08.2016 Typ Odoslané
EP 2901889
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku