Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2910867
(11)  Číslo patentu  27744 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15155494.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.02.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  2910867 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  501302014 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.02.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.08.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.10.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16T 1/22  F24H 8/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vaillant GmbH; Berghauser Strasse 40, 428 59 Remscheid; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Grabe, Jochen; Langenbick 47, 51688 Wipperfürth; DE;
Gaisbauer, Norbert; Weissdornweg 36, 42799 Leichlingen; DE;
Müller, Hans-Willi; Starenweg 31a, 42659 Solingen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Odlučovač kondenzátu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.02.2023 
   Maximálna platnosť do  18.02.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.10.2018 10/2018 SC4A
 
EP 2910867
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2910867
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 23.01.2019 99,50 EUR 5
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 29.01.2020 116,00 EUR 6
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 29.01.2021 132,50 EUR 7
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 31.01.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2910867
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.07.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.06.2018 Typ Doručené
2a Sprievodný list 29.06.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 29.06.2018 Typ Doručené
2c Opis 29.06.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.09.2018 Typ Odoslané
EP 2910867
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku