Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3048197
(11)  Číslo patentu  27785 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15152391.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.01.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3048197 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.07.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D04H 1/425  D04H 18/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Winner Medical Co., Ltd.; Winner Industrial Park No. 660 Bulong Road, Longhua District Shenzhen Guangdong 518109; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Li, Jianquan; C/O Winner Industries (Shenzhen) Co., Ltd. Winner Industrial Park No. 660 Bulong Road Longhua District, 518109 Shenzhen; CN;
Wang, Huan; C/O Winner Industries (Shenzhen) Co., Ltd. Winner Industrial Park No. 660 Bulong Road Longhua District, 518109 Shenzhen; CN;
Lu, Zaoxia; C/O Winner Industries (Shenzhen) Co., Ltd. Winner Industrial Park No. 660 Bulong Road Longhua District, 518109 Shenzhen; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Netkaný gázový výrobok a spôsob a systém na jeho výrobu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.01.2023 
   Maximálna platnosť do  23.01.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
 
EP 3048197
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3048197
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 14.12.2018 99,50 EUR 5
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.12.2019 116,00 EUR 6
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 17.12.2020 132,50 EUR 7
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.12.2021 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3048197
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.07.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.07.2018 Typ Doručené
2a Opis 04.07.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 04.07.2018 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 31.07.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 31.07.2018 Typ Doručené
3b Sprievodný list 31.07.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.10.2018 Typ Odoslané
EP 3048197
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku