Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3197667
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14902469.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.09.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3197667 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.08.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 64/153  B29C 64/165  B29C 64/264  B29C 64/393  B33Y 10/00  B33Y 50/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2014057715 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2016048357 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hewlett-Packard Development Company, L.P.; 10300 Energy Drive, Spring TX 77389; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NAUKA, Krzysztof; 1501 Page Mill Rd., Palo Alto, California 94304-1100; US;
GANAPATHIAPPAN, Sivapackia; 1501 Page Mill Rd., Palo Alto, California 94304-1100; US;
ZHAO, Lihua; 1501 Page Mill Rd., Palo Alto, California 94304-1100; US;
TOM, Howard S.; 1501 Page Mill Rd., Palo Alto, California 94304-1100; US;
ZHAO, Yan; 1501 Page Mill Rd., Palo Alto, California 94304-1100; US;
NG, Hou T.; 1501 Page Mill Rd., Palo Alto, California 94304-1100; US;
ABBOTT, James Elmer Jr.; 1070 NE Circle Blvd., Corvallis, Oregon 97330-4239; US;
GOVYADINOV, Alexander; 1070 NE Circle Blvd., Corvallis, Oregon 97330-4239; US;
KASPERCHIK, Vladek; 1070 NE Circle Blvd., Corvallis, Oregon 97330-4239; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3197667
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3197667
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3197667
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3197667
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku