Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3163055
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14895794.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.06.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3163055 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.05.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F02B 75/04  F02D 13/02  F02D 15/02  F02D 33/02  F02D 41/22  F02D 41/24  F02P 5/145  F02P 5/15   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  JP2014067110 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015198462 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nissan Motor Co., Ltd; 2 Takara-cho Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-8623; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HIYOSHI, Ryosuke; c/o NISSAN MOTOR CO. LTD. Intellectual Property Department 1-1 Morinosatoaoyama, Atsugi-shi Kanagawa 243-0123; JP;
OHTSU, Sho; c/o NISSAN MOTOR CO. LTD. Intellectual Property Department 1-1 Morinosatoaoyama, Atsugi-shi Kanagawa 243-0123; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3163055
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3163055
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3163055
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3163055
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku