Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3144676
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14892029.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.09.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3144676 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.12.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20140056585 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.05.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.03.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 33/574   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/KR2014/008242 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/174585 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  JW Bioscience; (Yongtan-dong) 73 Chungjusandan 1-ro Chungju-si, 273 26 Chungcheongbuk-do; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PAIK Young-Ki; 303-809 88 Jamwon-roSeocho-gu, Seoul 137-950; KR;
LEE Min Jung; 31-5 Gyeongui-ro 132beon-gil, Uijeongbu-siGyeonggi-do 480-847; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3144676
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3144676
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3144676
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3144676
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku