Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3135655
(11)  Číslo patentu  36746 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14889859.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.07.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3135655 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2014116670 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.04.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  RU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.03.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  28.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C05F 11/02  B02C 13/22  C05F 11/06  C05G 3/80   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/RU2014/000544 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/163785 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Petrov, Aleksej Ivanovich; Prospekt Palladina 22-18, Kiev 03142; UA;
Torop, Konstantin Nikolaevich; Bulvar Verkhovnoy Rady 21A-12, Kiev 02094; UA;
Vary'gin, Vitalij Nikolaevich; ul. Uchitelskaja 44-9, Novosibirsk 630110; RU;
Sevastyanov, Vladimir Petrovich; Ul. Kamenskaya 56/1-2, Novosibirsk 630099; RU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PETROV, Aleksej Ivanovich; Prospekt Palladina 22-18, Kiev 03142; UA;
TOROP, Konstantin Nikolaevich; Bulvar Verkhovnoy Rady 21A-12, Kiev 02094; UA;
RABENKO, Lev losifovich; ul. O. Gonchara 24-26-67, Kiev 01034; UA;
VARY'GIN, Vitalij Nikolaevich; ul. Uchitelskaja 44-9, Novosibirsk 630110; RU;
SEVASTYANOV, Vladimir Petrovich; Ul. Kamenskaya 56/1-2, Novosibirsk 630099; RU 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s. r. o.; Slovenského národného povst 365/76, Nová Dubnica 
(54)  Názov  Spôsob komplexného spracovania hnedého uhlia a leonarditu na humusové hnojivá a prípravky a na palivové brikety 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.07.2023 
   Maximálna platnosť do  23.07.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 28.04.2021 8/2021 SC4A
 
EP 3135655
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.03.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3135655
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.03.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 31.05.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3135655
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.03.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 18.03.2021 Typ Doručené
Patentové nároky 18.03.2021 Typ Doručené
Plná moc 18.03.2021 Typ Doručené
Plná moc 18.03.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 18.03.2021 Typ Doručené
Výkresy 18.03.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.03.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.04.2021 Typ Odoslané
EP 3135655
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku