Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 3135655
(11)  Patent Number  36746 
(96)  European Application Number  14889859.6 
(96)  European Application Date  23.07.2014 
(97)  European Patent Number  3135655 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  23.12.2020 
(31)  Priority Number  2014116670 
(32)  Priority Date  23.04.2014 
(33)  Country or Authority of Priority  RU 
(97)  European Application Publication Date  01.03.2017 
(45)  European Patent Translation Publication Date  28.04.2021 
(51)  International Patent Classification  C05F 11/02  B02C 13/22  C05F 11/06  C05G 3/80   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/RU2014/000544 
(87)  International Publication Number  WO 2015/163785 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Petrov, Aleksej Ivanovich; Prospekt Palladina 22-18, Kiev 03142; UA;
Torop, Konstantin Nikolaevich; Bulvar Verkhovnoy Rady 21A-12, Kiev 02094; UA;
Vary'gin, Vitalij Nikolaevich; ul. Uchitelskaja 44-9, Novosibirsk 630110; RU;
Sevastyanov, Vladimir Petrovich; Ul. Kamenskaya 56/1-2, Novosibirsk 630099; RU 
(72)  Inventor(s)  PETROV, Aleksej Ivanovich; Prospekt Palladina 22-18, Kiev 03142; UA;
TOROP, Konstantin Nikolaevich; Bulvar Verkhovnoy Rady 21A-12, Kiev 02094; UA;
RABENKO, Lev losifovich; ul. O. Gonchara 24-26-67, Kiev 01034; UA;
VARY'GIN, Vitalij Nikolaevich; ul. Uchitelskaja 44-9, Novosibirsk 630110; RU;
SEVASTYANOV, Vladimir Petrovich; Ul. Kamenskaya 56/1-2, Novosibirsk 630099; RU 
(74)  Attorney(s)  Kapa Beta, s. r. o.; Slovenského národného povst 365/76, Nová Dubnica 
(54)  Title  Spôsob komplexného spracovania hnedého uhlia a leonarditu na humusové hnojivá a prípravky a na palivové brikety 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  23.07.2023 
   Patent in Force maximum until  23.07.2034 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 28.04.2021 8/2021 SC4A
 
EP 3135655
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.03.2021 58,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3135655
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.03.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 31.05.2022 165,50 EUR 9

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3135655
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.03.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Opis 18.03.2021 Type Delivered
Patentové nároky 18.03.2021 Type Delivered
Plná moc 18.03.2021 Type Delivered
Plná moc 18.03.2021 Type Delivered
Sprievodný list 18.03.2021 Type Delivered
Výkresy 18.03.2021 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.03.2021 Type Payment
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.04.2021 Type Sent document
EP 3135655
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku