Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3084306
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14872360.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.12.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3084306 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361919228 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.12.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.10.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F23M 11/04  F23N 5/08  F23N 5/24  G01N 21/15  G01N 21/39  G01N 21/71  G01N 21/84   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2014071839 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015095861 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  OnPoint Technologies, LLC; 4111 East 37th Street N, Wichita KS 67220; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MASTERSON, Bernard P.; 577 Augusta Lane, Louisville, Colorado 80027; US;
ESTES, Michael John; 1036 Purdue Drive, Longmont, Colorado 80503; US;
SAPPEY, AndrewD.; 1845 Tabor Street, Lakewood, CO 80215; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3084306
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3084306
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3084306
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3084306
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku