Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3083652
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14870806.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.12.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3083652 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1351508, 1450764, 1451310 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.12.2013, 19.06.2014, 03.11.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SE, SE, SE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.10.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07G 1/00  C08H 7/00  C08L 97/02  C11C 3/00  C10L 1/02  C10M 107/20  C08L 97/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SE2014/051507 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/094099 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ren Fuel K2B AB; Box 5845, 102 48 Stockholm; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SAMEC, Joseph; Föllingebacken 25, S-163 67 Spånga; SE;
LÖFSTEDT, Joakim; S:t Persgatan 27, S-753 29 Uppsala; SE;
DAHLSTRAND, Christian; Dimgatan 29, S-754 31 Uppsala; SE;
OREBOM, Alexander; Bergslagsresan 68, S-757 55 Uppsala; SE;
SAWADJOON, Supaporn; Tunagatan 5a, S-75337 Uppsala; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Kompozície obsahujúce estery lignínu a oleja alebo mastných kyselín 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3083652
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.11.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3083652
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.10.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 15.10.2021 Typ Doručené
1b Opis 15.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.10.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 25.11.2021 Typ Odoslané
EP 3083652
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku