Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3075681
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14865825.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.11.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3075681 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2013248705 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.11.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.10.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A45D 34/02  B05B 11/00  B05B 15/30  B65D 83/20  B65D 83/22  B65D 83/32  B65D 83/38  B65D 83/42  B65D 83/48   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  JP2014081583 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015080252 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Daizo Corporation; 1-201, Fukuzaki 3-chome Minato-ku, Osaka-shi Osaka 552-0013; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  YAMAGUCHI Kazuhiro; c/o DAIZO Corporation Aerosol-Division Kyoto-Factory 704 Yodomizu-cho Fushimi-ku, Kyoto-shi Kyoto 613-0916; JP;
KATAOKA Kimio; c/o DAIZO Corporation Aerosol-Division Kyoto-Factory 704 Yodomizu-cho Fushimi-ku, Kyoto-shi Kyoto 613-0916; JP;
MIYAMOTO Hidetoshi; c/o DAIZO Corporation Aerosol-Division Kyoto-Factory 704 Yodomizu-cho Fushimi-ku, Kyoto-shi Kyoto 613-0916; JP;
MEKATA Satoshi; c/o DAIZO Corporation Aerosol-Division 1-201 Fukuzaki 3-chome Minato-ku, Osaka-shi Osaka 552-0013; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3075681
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3075681
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3075681
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3075681
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku