Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3074987
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14863209.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.11.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3074987 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462077721 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.11.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.10.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01F 27/28  H01F 27/36  H01F 38/14  H01F 41/04  H01F 5/00  H02J 50/00  H02J 50/05  H02J 50/10  H02J 50/70  H04B 5/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2014067440 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015077782 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  A K Stamping Co. Inc.; 1159 U.S. Route 22, Mountainside NJ 07092; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KURZ, Arthur; 1159 U.S. Route 22, Mountainside, NJ 07092; US;
DUETSCH, Bernard; 126 W. Franklin Street, Bound Brook, NJ 08805; US;
KURZ, Joshua; 163 1/2 York Street, Jersey City, NJ 07302; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3074987
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3074987
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3074987
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3074987
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku