Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3068392
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14862504.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.10.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3068392 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.02.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361903010 P, 201461929604 P, 201462000659 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.11.2013, 21.04.2014, 20.05.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.09.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/443  A61K 31/47  A61K 45/06  A61K 9/16  A61K 9/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/063506 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/073231 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vertex Pharmaceuticals Incorporated; 50 Northern Avenue, Boston, MA 02210; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SWINNEY, Kelly, Ann; 509 E. 2nd Street Unit 8, Boston, MA 02127; US;
HURTER, Patricia, Nell; 49 Tahanto Trail, Harvard, MA 01451; US;
NADIG, David, E.; 150 Dorchester Avenue Apt. 102, Dorchester, MA 02127; US;
SMITH, David; 72 Parker Avenue, Newton, MA 02459; US;
THOMAS, Vance, Hayden; 3 Pheasant Hill Lane, Duxbury, MA 02332; US;
WARMAN, Martin, Paul; 1 Bradley Woods Drive, Hingham, MA 02043; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Spôsob prípravy farmaceutických kompozícií na liečbu ochorení sprostredkovaných CFTR  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3068392
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3068392
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.04.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 19.04.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 19.04.2021 Typ Doručené
1c Opis 19.04.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 04.05.2021 Typ Odoslané
EP 3068392
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku