Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3068280
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14861472.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.11.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3068280 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462066916 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.10.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.09.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 1/00  A61B 1/015  A61B 1/05  A61M 31/00  A61M 5/14  A61M 5/158   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2014065846 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015073932 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CLPH, LLC; P.O.Box 60487, Palo Alto, CA 94306; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LEEFLANG, Stephen Arie; 956 Larkspur Avenue, Sunnyvale, CA 94086; US;
EVERSULL, Christian Scott; 1563 Mariposa Avenue, Palo Alto, CA 94306; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3068280
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3068280
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3068280
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3068280
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku