Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3065138
(11)  Číslo patentu  29388 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14858485.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.04.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3065138 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2013148440 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.10.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  RU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.09.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G21C 7/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/RU2014/000283 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/065234 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Joint Stock Company "Akme-Engineering"; Ul. Pyatnitskaya 13, Str. 1, Moscow 115035; RU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VAKHRUSHIN, Mikhail Petrovich; poselenie Riazanovskoe 2A Sal`kovo, Moscow 141102; RU;
GOLOVIN, Ivan Aleksandrovich; ul. Visotnaya 19-52 Podolsk, Moskovskaya obl. 142118; RU;
PODIN, Aleksey Ivanovich; ul. Kirova 3-94 Podolsk, Moskovskaya obl. 142110; RU;
USMANOV, Anton Erikovich; ul. Narodnaya 26-35 Podolsk, Moskovskaya obl. 142105; RU 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Pohon havarijnej bezpečnostnej tyče 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.04.2019 
   Maximálna platnosť do  18.04.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 07.01.2020 1/2020 MM4A
 
EP 3065138
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3065138
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3065138
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.12.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.12.2018 Typ Doručené
2a Opis 03.12.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 03.12.2018 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 20.12.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 20.12.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.03.2019 Typ Odoslané
EP 3065138
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku