Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3065137
(11)  Číslo patentu  29431 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14856854.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3065137 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2013148441 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.10.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  RU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.09.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G21C 11/00  G21C 7/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/RU2014/000170 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/065233 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Joint Stock Company "Akme-Engineering"; Ul. Pyatnitskaya 13, Str. 1, Moscow 115035; RU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MELNIKOV, Kirill Gennadievich; ul. Lermontova 33 Balabanovo, Kaluzhskaya obl. 249000; RU;
TORMYSHEV, Ivan Vladimirovich; ul. Lenina 77 Obninsk, Kaluzhskaya obl. 249037; RU;
SHARIKPULOV, Said Mirfaisovich; pos. san. "Barvikha" 31-39 Odintsovsky r-on, Moskovskaya obl. 143083; RU;
BULAVKIN, Sergey Viktorovich; pr. Cherskogo 5-11, Moscow 127410; RU;
FILIN, Aleksandr Ivanovich; ul. Altaiskaya 19-65, Moscow 107065; RU;
BOROVITSKY, Stepan Artemovich; Guryevski lane, 29-1, app. 266, Moscow 115597; RU 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Spôsob zaručenia podkritickosti aktívnej zóny rýchleho reaktora za podmienok neistoty týkajúcich sa jeho neutrónových fyzikálnych charakteristík 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.03.2019 
   Maximálna platnosť do  19.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 02.12.2019 12/2019 MM4A
 
EP 3065137
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.12.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3065137
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3065137
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 04.12.2018 Typ Doručené
1b Sprievodný list 04.12.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.12.2018 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 20.12.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 20.12.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.03.2019 Typ Odoslané
EP 3065137
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku