Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3043176
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14855000.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.09.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3043176 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2013220591 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.10.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.07.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 29/04  G01N 29/22  G01N 29/24  G01N 29/26  G01N 29/265   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  JP2014073255 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015060020 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.; 16-5, Konan 2-chome Minato-ku, Tokyo 108-8215; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TAKEMOTO, Hiroshi; c/o MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. 16-5 Konan 2-chome Minato-ku, Tokyo 108-8215; JP;
UESHIRO, Kazuhiro; c/o MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. 16-5 Konan 2-chome Minato-ku, Tokyo 108-8215; JP;
KIMURA, Tadayoshi; c/o MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES MECHATRONICS SYSTEMS LTD. 4-22 Wadamiya-dori 5-chome Hyogo-ku, Kobe-shi Hyogo 652-0863; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3043176
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3043176
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3043176
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3043176
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku