Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3062553
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14854957.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.08.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3062553 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2013221452 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.10.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.08.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 12/811  H04W 24/02  H04W 28/02  H04W 28/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  JP2014070938 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015059980 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION; 7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8310; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TSUKAMOTO, Kaoru; c/o Mitsubishi Electric Corporation 7-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8310; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3062553
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3062553
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3062553
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3062553
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku