Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3059493
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14854843.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.10.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3059493 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201310479803 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.10.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.08.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G03B 21/20  G03B 33/08  H05B 33/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  CN2014088120 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015055088 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Appotronics Corporation Limited; 21F & 22F, High-Tech Zone Union Tower, No. 63, Xuefu Road, Nanshan District,, Shenzhen; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LI, Qian; Room401/Sufangfang Shenzhen IC Design&Application Industrial Park Chaguang Road Xili town Nanshan, Shenzhen Guangdong 518055; CN;
XU, Yanzheng; Room401/Sufangfang Shenzhen IC Design&Application Industrial Park Chaguang Road Xili town Nanshan, Shenzhen Guangdong 518055; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3059493
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3059493
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3059493
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3059493
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku