Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3058108
(11)  Číslo patentu  31820 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14854245.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.10.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3058108 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.02.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361890931 P, 201414258348 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.10.2013, 22.04.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.08.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C21B 13/00  C22B 7/00  C22B 21/00  F27B 3/04  F27B 3/16  F27B 3/18  F27B 3/19  F27D 3/14  F27D 27/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/060419 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/057660 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pyrotek Inc.; 31935 Aurora Road, Solon, OH 44139; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VILD, Chris, T.; 355 Campus Drive, Aurora, OH 44202-6662; US;
GRODECK, Robert, L.; 355 Campus Drive, Aurora, OH 44202-6662; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Nárazuvzdorné zariadenie na ponáranie šrotu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.10.2023 
   Maximálna platnosť do  14.10.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2019 11/2019 SC4A
 
EP 3058108
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.05.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3058108
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.09.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 28.09.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 17.09.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.09.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3058108
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.05.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 20.05.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 20.05.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.05.2019 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 29.07.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 20.09.2019 Typ Doručené
Plná moc 20.09.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.09.2019 Typ Odoslané
EP 3058108
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku