Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3055280
(11)  Číslo patentu  31343 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14852668.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.10.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3055280 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.04.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1351209 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.10.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.08.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 29/86  C07C 29/80  C07C 31/04  D21C 11/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SE2014/051205 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/053704 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Andritz Oy; Tammasaarenkatu 1, 001 80 Helsinki; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WARNQVIST, Jan; Världens ände 20, 610 25 Vikbolandet; SE;
OLSSON SLÄGER, Johan; Myrvägen 8, 233 91 Svedala; SE;
ELIASSON, Anders; Mellanbäcksvägen 120-20, 375 91 Mörrum; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Spôsob odstránenia síry zo surového metanolu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.10.2022 
   Maximálna platnosť do  13.10.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2019 09/2019 SC4A
 
EP 3055280
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 24.09.2019 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 12.10.2020 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 12.10.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3055280
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.07.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.06.2019 Typ Doručené
2a Opis 21.06.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 21.06.2019 Typ Doručené
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 31.07.2019 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 05.08.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 05.08.2019 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.08.2019 Typ Odoslané
EP 3055280
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku