Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3078375
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14851920.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.10.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3078375 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2013212329 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.10.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.10.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/4172  A61K 31/4415  A61K 38/00  A61P 3/02  A61P 39/02  A61P 43/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  JP2014076989 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015053336 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ajinomoto Co., Inc.; 15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8315; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SHIBAKUSA, Tetsuro; c/o AJINOMOTO Co. Inc. 1-1 Suzuki-cho Kawasaki-ku, Kawasaki-shi Kanagawa 210-8681; JP;
SUGITA, Mayu; c/o AJINOMOTO Co. Inc. 1-1 Suzuki-cho Kawasaki-ku, Kawasaki-shi Kanagawa 210-8681; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  14.11.2022 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3078375
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3078375
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3078375
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3078375
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku