Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3044410
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14843957.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.09.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3044410 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201314026506 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.09.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.07.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01T 3/06  G01V 5/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2014055341 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015038864 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Baker Hughes Holdings LLC; 17021 Aldine Westfield, Houston, TX 77073; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KORJIK, Mikhail; 2929 Allen Parkway, Suite 2100, Houston, TX 77019-2118; US;
FEDEROV, Andrei; 2929 Allen Parkway, Suite 2100, Houston, TX 77019-2118; US;
VASILYEV, Maxim; 2929 Allen Parkway, Suite 2100, Houston, TX 77019-2118; US;
NIKITIN, Anton; 2929 Allen Parkway, Suite 2100, Houston, TX 77019-2118; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3044410
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3044410
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3044410
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3044410
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku