Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3041253
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14841314.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.08.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3041253 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2014163150 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.08.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.07.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04H 20/18  H04H 20/24  H04H 20/93  H04H 60/13  H04N 21/43  H04N 21/462  H04N 21/61  H04N 21/8547   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  21169781.8 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  JP2014004325 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015029401 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Panasonic Intellectual Property Corporation of America; 20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance, CA 90503; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TOMA, Tadamasa; c/o Panasonic Intellectual Property Management Co. Ltd. IP Management Department 7F OBP Panasonic Tower 1-61 Shiromi 2-Chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 540-6207; JP;
IGUCHI, Noritaka; c/o Panasonic Intellectual Property Management Co. Ltd. IP Management Department 7F OBP Panasonic Tower 1-61 Shiromi 2-Chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 540-6207; JP;
NISHI, Takahiro; c/o Panasonic Intellectual Property Management Co. Ltd. IP Management Department 7F OBP Panasonic Tower 1-61 Shiromi 2-Chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 540-6207; JP;
KATOU, Hisaya; c/o Panasonic Intellectual Property Management Co. Ltd. IP Management Department 7F OBP Panasonic Tower 1-61 Shiromi 2-Chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 540-6207; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  21169781.8 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3041253
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3041253
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3041253
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3041253
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku