Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3056266
(11)  Číslo patentu  29323 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14839027.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.04.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3056266 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2013139258 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.08.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  RU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.08.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01F 1/00  B01J 8/00  G21C 1/02  G21C 15/00  G21C 17/022  G21C 19/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/RU2014/000282 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/030625 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Joint Stock Company "Akme-Engineering"; Ul. Pyatnitskaya 13, Str. 1, Moscow 115035; RU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MARTYNOV, Petr Nikiforovich; pr. Lenina 130 kv. 11, Kaluzhskaya obl. g. Obninsk 249030; RU;
ASKHADULLIN, Radomir Shamilievich; pr. Marksa 73 kv. 52, Kaluzhskaya obl. g. Obninsk 249030; RU;
SIMAKOV, Andrey Alekseevich; pr. Lenina 209 kv. 194, Kaluzhskaya obl. g. Obninsk 249030; RU;
LEGKIKH, Aleksandr Urievich; pr. Lenina 69 kv. 524, Kaluzhskaya obl. g. Obninsk 249030; RU 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Objem konštrukčných prác, určený na aplikovanie tohto vynálezu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.04.2019 
   Maximálna platnosť do  18.04.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 07.01.2020 1/2020 MM4A
 
EP 3056266
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3056266
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3056266
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.11.2018 Typ Doručené
1a Opis 22.11.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.11.2018 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 15.02.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 15.02.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.02.2019 Typ Odoslané
EP 3056266
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku