Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3038400
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14837544.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.06.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3038400 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2013171018 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.08.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.06.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04B 17/373  H04W 16/14  H04W 52/14  H04W 52/18  H04W 52/22  H04W 52/24  H04W 52/34  H04W 52/36  H04W 52/38   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  JP2014066410 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015025605 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sony Corporation; 1-7-1 Konan, Minato-ku,Tokyo 108-0075; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FURUICHI, Sho; c/o SONY CORPORATION 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075; JP;
SAWAI, Ryo; c/o SONY CORPORATION 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075; JP;
KIMURA, Ryota; c/o SONY CORPORATION 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075; JP;
UCHIYAMA, Hiromasa; c/o SONY CORPORATION 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075; JP;
USUI, Takashi; c/o SONY CORPORATION 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3038400
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3038400
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3038400
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3038400
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku