Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 3031272
(11)  Patent Number  29520 
(96)  European Application Number  14835021.8 
(96)  European Application Date  07.08.2014 
(97)  European Patent Number  3031272 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  19.09.2018 
(31)  Priority Number  201361863902 P, 201361909938 P, 201414314957 
(32)  Priority Date  08.08.2013, 27.11.2013, 25.06.2014 
(33)  Country or Authority of Priority  US, US, US 
(97)  European Application Publication Date  15.06.2016 
(45)  European Patent Translation Publication Date  06.05.2019 
(51)  International Patent Classification  H04W 4/70  H04W 4/80  H04W 76/27  H04W 76/14  H04W 48/12  H04W 48/16  H04W 8/00   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/US2014/050128 
(87)  International Publication Number  WO 2015/021267 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Apple Inc.; One Apple Park Way, Cupertino CA 95014; US 
(72)  Inventor(s)  CHATTERJEE, Debdeep; 2353 Pruneridge Avenue Apt. 12, Santa Clara, California 95050; US;
HEO, Youn Hyoung; c/o Intel Corporation 2200 Mission College Boulevard M/S: RNB4-140, Santa Clara, CA 95054; US;
NIU, Huaning; 1308 Knollview Drive, Milpitas, California 95035; US;
XIONG, Gang; 16682 N.W. Arizona Drive, Beaverton, Oregon 97006; US;
HE, Hong; 8F Raycom Infotech Park A No.2 Kexue Yuan South Road Haidian District, Beijing 100190; CN;
KHORYAEV, Alexey; 4-14 Chernyakhovskogo Street, Dzerzhinsk Nizhegorodskaya Oblast 606016; RU;
PANTELEEV, Sergey; 5-84 Perekhodnikova Street, Nizhny Novgorod 603065; RU 
(74)  Attorney(s)   
(54)  Title  Signalizácia služieb blízkosti a D2D zisťovania v LTE sieti 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  zaniknutý 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  07.08.2021 
   Patent in Force maximum until  07.08.2034 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 03.11.2020 11/2020 PC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 03.11.2020 11/2020 PC4A
4 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 27.04.2022 8/2022 MM4A
 
EP 3031272
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.12.2018 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.09.2020 15,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.09.2020 15,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3031272
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 29.07.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 25.06.2020 132,50 EUR 7

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3031272
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.12.2018 Type Delivered
Opis 05.12.2018 Type Delivered
Plná moc 05.12.2018 Type Delivered
Plná moc 05.12.2018 Type Delivered
Sprievodný list 05.12.2018 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.12.2018 Type Payment
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.04.2019 Type Sent document
Žiadosť o zápis prevodu 09.09.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 09.09.2020 Type Delivered
Žiadosť o zápis prevodu 09.09.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 09.09.2020 Type Delivered
Plná moc 09.09.2020 Type Delivered
Sprievodný list 09.09.2020 Type Delivered
Doplnenie materiálov 18.09.2020 Type Delivered
Doklad o prevode 18.09.2020 Type Delivered
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.09.2020 Type Payment
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.09.2020 Type Payment
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 09.10.2020 Type Sent document
EP 3031272
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 08.10.2020 Intel Corporation inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
Intel IP Corporation
Intel Corporation
2 Prevod majiteľa 08.10.2020 Apple Inc. Intel Corporation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku