Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3031272
(11)  Číslo patentu  29520 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14835021.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.08.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3031272 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361863902 P, 201361909938 P, 201414314957 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.08.2013, 27.11.2013, 25.06.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.06.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04W 4/70  H04W 4/80  H04W 76/27  H04W 76/14  H04W 48/12  H04W 48/16  H04W 8/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/050128 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/021267 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Apple Inc.; One Apple Park Way, Cupertino CA 95014; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHATTERJEE, Debdeep; 2353 Pruneridge Avenue Apt. 12, Santa Clara, California 95050; US;
HEO, Youn Hyoung; c/o Intel Corporation 2200 Mission College Boulevard M/S: RNB4-140, Santa Clara, CA 95054; US;
NIU, Huaning; 1308 Knollview Drive, Milpitas, California 95035; US;
XIONG, Gang; 16682 N.W. Arizona Drive, Beaverton, Oregon 97006; US;
HE, Hong; 8F Raycom Infotech Park A No.2 Kexue Yuan South Road Haidian District, Beijing 100190; CN;
KHORYAEV, Alexey; 4-14 Chernyakhovskogo Street, Dzerzhinsk Nizhegorodskaya Oblast 606016; RU;
PANTELEEV, Sergey; 5-84 Perekhodnikova Street, Nizhny Novgorod 603065; RU 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Signalizácia služieb blízkosti a D2D zisťovania v LTE sieti 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.08.2021 
   Maximálna platnosť do  07.08.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 03.11.2020 11/2020 PC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 03.11.2020 11/2020 PC4A
4 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 27.04.2022 8/2022 MM4A
 
EP 3031272
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.12.2018 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.09.2020 15,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.09.2020 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3031272
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 29.07.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 25.06.2020 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3031272
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.12.2018 Typ Doručené
Opis 05.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 05.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 05.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 05.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.12.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.04.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 09.09.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 09.09.2020 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 09.09.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 09.09.2020 Typ Doručené
Plná moc 09.09.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 09.09.2020 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 18.09.2020 Typ Doručené
Doklad o prevode 18.09.2020 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.09.2020 Typ Platba
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.09.2020 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 09.10.2020 Typ Odoslané
EP 3031272
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 08.10.2020 Intel Corporation inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
Intel IP Corporation
Intel Corporation
2 Prevod majiteľa 08.10.2020 Apple Inc. Intel Corporation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku