Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3030695
(11)  Číslo patentu  29713 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14834860.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.07.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3030695 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1301910 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.08.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.06.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C25C 3/16  C25C 3/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CA2014/050722 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/017924 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rio Tinto Alcan International Limited; 400-1190 Avenue des Canadiens de Montréal, Montréal, QC H3B 0E3; CA 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RENAUDIER, Steeve; 13 rue Jean Moulin, F-73140 Saint Michel De Maurienne; FR;
BARDET, Benoit; 33 Rue Le Revet, F-73300 Villargondran; FR;
MARTIN, Olivier; 280 Rue Jean Matter L'Echaillon Cidex 702, F-73300 Hermillon; FR;
DUVAL, Christian; 795 Rue A. De Saint Exupéry, F-73490 La Ravoire; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Hlinikáreň obsahujúca elektrický kompenzačný okruh 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.07.2023 
   Maximálna platnosť do  30.07.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 3030695
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.01.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3030695
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 03.07.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 25.06.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.06.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.06.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3030695
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.01.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 03.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 03.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 03.01.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.01.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.04.2019 Typ Odoslané
EP 3030695
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku