Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3030331
(11)  Číslo patentu  32822 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14834039.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.07.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3030331 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2620MU2013 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.08.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.06.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 3/02  C12P 7/06  B01D 3/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IN2014/000448 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/019363 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Praj Industries Limited; Praj Tower 274-275 Hinjewadi Road, Bhumkar Chowk Pune, Hinjewadi 411057; IN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GHANSHAM BABURAO DESHPANDE; PRAJ INDUSTRIES LIMITED PRAJ Tower 274-275 Bhumkar Chowk Hinjewadi Road Hinjewadi, Pune 411057; IN;
SHRIKANT SUBHASH RATHI; PRAJ INDUSTRIES LIMITED PRAJ Tower 274-275 Bhumkar Chowk Hinjewadi Road Hinjewadi, Pune 411057; IN;
DEVDATTA KRISHNA DESHPANDE; PRAJ INDUSTRIES LIMITED PRAJ Tower 274-275 Bhumkar Chowk Hinjewadi Road Hinjewadi, Pune 411057; IN;
PRASANNA SHAM PAI; PRAJ INDUSTRIES LIMITED PRAJ Tower 274-275 Bhumkar Chowk Hinjewadi Road Hinjewadi, Pune 411057; IN;
PANDURANG RAM SHINDE; PRAJ INDUSTRIES LIMITED PRAJ Tower 274-275 Bhumkar Chowk Hinjewadi Road Hinjewadi, Pune 411057; IN 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Výroba etanolu odparovacou destiláciou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.07.2023 
   Maximálna platnosť do  04.07.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2020 2/2020 SC4A
 
EP 3030331
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.11.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3030331
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.06.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 22.07.2021 298,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.06.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3030331
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.11.2019 Typ Doručené
Opis 27.11.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 27.11.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.12.2019 Typ Platba
Doplnenie materiálov 06.12.2019 Typ Doručené
Identifikátor osoby 06.12.2019 Typ Doručené
Plná moc 06.12.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.01.2020 Typ Odoslané
EP 3030331
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku