Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2979592
(11)  Číslo patentu  29091 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14834004.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2979592 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201310345121 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.08.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.02.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47J 31/40  A47J 31/44  A47J 31/46   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2014/074002 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/018202 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wacaco Company Limited; RMS1506-1508, 15/F, Laws Commercial Plaza, 788 Cheung, Sha Wan Road Kowloon, Hong Kong; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SONG, Jianfang; Lane 6 No.8 The West of Fengyuan North Road East District Xiaolan Town, Zongshan, Guangdong 528400; CN;
CAILLETON, Yves, Lucien, Hugo; No.8 The West of Fengyuan North Road Lane 6 East District Xiaolan Town, Zhongshan, Guangdong 528400; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Jaroslav Guniš; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Prenosný, ručne ovládaný kávovar 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.03.2023 
   Maximálna platnosť do  25.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
 
EP 2979592
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.11.2018 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2979592
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 09.07.2019 232,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 09.03.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 11.03.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.03.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2979592
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.11.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 06.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 06.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.11.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.01.2019 Typ Odoslané
EP 2979592
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku