Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3029130
(11)  Číslo patentu  29275 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14832280.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.07.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3029130 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2013160532 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.08.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.06.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C10B 39/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2014/070266 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/016327 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nippon Steel & Sumikin Engineering Co., Ltd.; Osaki Center Building 5-1, Osaki 1-chome Shinagawa-ku, Tokyo 141-8604; JP;
NS Plant Designing Corporation; 46-59, Oaza Nakabaru Tobata-ku Kitakyushu-shi, Fukuoka 804-0002; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TABATA, Kohji; c/o NIPPON STEEL&SUMIKIN ENGINEERING CO. LTD. Osaki Center Building 1-5-1 Osaki Shinagawa-ku, Tokyo 141-8604; JP;
FUJIKAWA, Atsushi; c/o NIPPON STEEL&SUMIKIN ENGINEERING CO. LTD. Osaki Center Building 1-5-1 Osaki Shinagawa-ku, Tokyo 141-8604; JP;
OKAMOTO, Hirofumi; c/o NS PLANT DESIGNING CORPORATION 46-59 Oaza-Nakabaru Tobata-ku, Kitakyusyu-city Fukuoka 804-0002; JP;
OOTANI, Hiroshi; c/o NS PLANT DESIGNING CORPORATION 46-59 Oaza-Nakabaru Tobata-ku, Kitakyusyu-city Fukuoka 804-0002; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Jaroslav Guniš; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na suché kalenie koksu a spôsob suchého kalenia koksu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  31.07.2023 
   Maximálna platnosť do  31.07.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
 
EP 3029130
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.12.2018 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3029130
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 26.06.2019 116,00 EUR 6
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 01.07.2019 116,00 EUR 6 02.08.2019 116,00 EUR
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 17.06.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.06.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 14.06.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3029130
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.11.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 23.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 23.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.12.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.02.2019 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 30.07.2019 Typ Odoslané
vnútrospisový list 01.08.2019 Typ Interné listy
EP 3029130
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku