Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3090042
(11)  Číslo patentu  25923 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14831040.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.12.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3090042 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.10.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1363672 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.12.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.11.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.04.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 1/18  C12P 7/06  C12R 1/865   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2014/053575 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/101753 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lesaffre et Compagnie; 41, rue Etienne Marcel, 750 01 Paris; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BAVOUZET Jean-Michel; 74bis Rue JB Lebas, F-59170 Croix; FR;
QUIPOURT Anne-Dominique; 4 Allée des Lauriers, F-59700 Marc en Baroeul; FR;
TBAIKHI Annie; 20 Allée du Béguinage, F-59118 Wambrechies; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ LEGAL v. o. s.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kvasinkové kmene na výrobu etanolu prvej generácie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.12.2022 
   Maximálna platnosť do  30.12.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.04.2018 04/2018 SC4A
 
EP 3090042
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 22.11.2017 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 19.11.2018 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.11.2019 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.11.2020 7 132,50 EUR
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.11.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3090042
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.11.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.11.2017 Typ Doručené
2a Sprievodný list 24.11.2017 Typ Doručené
2b Opis 24.11.2017 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 13.12.2017 Typ Doručené
3a Plná moc 13.12.2017 Typ Doručené
3b Sprievodný list 13.12.2017 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.03.2018 Typ Odoslané
EP 3090042
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku