Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3227977
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14830549.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.12.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3227977 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.10.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01S 5/22  H01S 5/227  H01S 5/34   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  IB2014002666 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2016087888 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Alpes Lasers S.A.; Avenue des Pâquiers 1, 2072 St-Blaise; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BISMUTO, Alfredo; Rue des Fahys 73, CH-2000 neuchatel; CH;
FAIST, Jérôme; Felsenrainstrasse 80, CH-8052 Zürich; CH;
GINI, Emilio; Sonnenbergstrasse 26, CH-8102 Oberengstringen; CH;
HINKOV, Borislav; Seidlgasse 3615, AT-1030 Wien; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3227977
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3227977
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3227977
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3227977
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku