Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3089971
(11)  Číslo patentu  35795 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14824755.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.12.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3089971 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.07.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  6DE2014 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.01.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.11.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.01.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/14  C07D 405/14  C07D 413/14  C07D 401/12  C07D 471/04  C07D 487/04  A61K 31/445  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/072922 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/103355 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Medivation Technologies LLC; 525 Market Street, 28th Floor, CA 94105 San Francisco; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RAI, Roopa; c/o Medivation Technologies LLC 525 Market Street 36th Floor, San Francisco, California 94105; US;
CHAKRAVARTY, Sarvajit; c/o Medivation Technologies LLC 525 Market Street 36th Floor, San Francisco, California 94105; US;
PUJALA, Brahmam; Post-Nekkallu Thullur, Guntur Andhra Pradesh 522236; IN;
SHINDE, Bharat Uttam; Post-Derde kohrale Kopergaon, Ahmednagar Maharashtra 423601; IN;
NAYAK, Anjan Kumar; S/O Ashok Kumar Nayak Near S.P.M. School P.O. Bokaro Thermal District: Bokaro, PIN-829107, Jharkhand; IN;
CHAKLAN, Naveen; Near Rini Well, Churu Rajasthan 331022; IN;
AGARWAL, Anil Kumar; B-411 Vivek Vihar Sector-82 Gautam Budh Nagar, Noida Uttat Pradesh 201304; IN;
RAMACHANDRAN, Sreekanth A.; Post-Veloor, Kottayam Kerala 686003; IN;
PHAM, Son; c/o Medivation Technologies LLC 525 Market Street 36th Floor, San Francisco, CA 94105; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o.; Koprivnická 36, Bratislava-Dúbravka 
(54)  Názov  Zlúčeniny a spôsoby použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  31.12.2023 
   Maximálna platnosť do  31.12.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.01.2021 1/2021 SC4A
2 Zmeny adries 24.03.2021 6/2021 TE4A
 
EP 3089971
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.11.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3089971
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.10.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.11.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.11.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3089971
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.10.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 26.10.2020 Typ Doručené
Plná moc 26.10.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 26.10.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.11.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.12.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 08.03.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 08.03.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 08.03.2021 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 17.03.2021 Typ Odoslané
EP 3089971
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 17.03.2021 Medivation Technologies LLC Medivation Technologies LLC
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku