Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3071130
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14816469.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.11.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3071130 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201314082287 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.11.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.09.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 17/32   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2014065407 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015073643 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ethicon LLC; 475 Street C, Suite 401 Los Frailes Industrial Park, 00969 Guaynabo; PR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHEIB, Charles J.; 11329 Donwiddle Drive, Loveland, Ohio 45140; US;
CHEKAN, Edward G.; 424 Oliver Road, Cincinnati, Ohio 45215; US;
BOUDREAUX, Chad P.; 10840 Lakehurst Court, Cincinnati, Ohio 45242; US;
SHELTON, Frederick E., IV; 245 East Main Street, Hillsboro, Ohio 45133; US;
WIDENHOUSE, Tamara S. Vetro; 1005 Arabian Run Drive, Clarksville, Ohio 45113; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3071130
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3071130
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3071130
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3071130
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku