Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3083431
(11)  Číslo patentu  26617 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14815668.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.12.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3083431 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.01.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201314108570 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.12.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.10.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.06.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65D 51/16  B65D 47/28  B65D 47/24  B65D 41/32  B65D 83/00  B65D 51/18  B65D 47/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/078045 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/091537 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Aptar Radolfzell GmbH; Öschlestrasse 54-56, 783 15 Radolfzell; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SHANKAR Sai; 66 Visionary, Irvine, CA 92618; US;
MALLARE Antonio O.; 15611 South Wilton Place, Gardena, CA 90249; US;
KRAMPEN Gerald; Herzenstrasse 1, 783 15 Radolfzell; DE;
HERZ Andi; Alemannenstrasse 31, 782 53 Eigeltingen-Reute; DE;
GREINER-PERTH Jürgen; Im Täschen 13, 782 44 Gottmadingen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Vypúšťacie zariadenie na vypúšťanie farmaceutických a/alebo kozmetických kvapalín 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.12.2022 
   Maximálna platnosť do  16.12.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.06.2018 6/2018 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3083431
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.03.2018 116,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.11.2022 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3083431
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 06.12.2018 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 04.12.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 04.12.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 03.12.2021 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3083431
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.03.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 12.03.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.03.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 13.04.2018 Typ Doručené
Plná moc 13.04.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.05.2018 Typ Odoslané
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 27.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 27.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 27.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 07.11.2022 Typ Odoslané
EP 3083431
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku